Savetovanje

iskustvom i rezultatima

Savetovanje

Od 2007. godine bavimo se Ličnim Finansijskim Planiranjem, a u skladu sa Preporukama OECD-a u vezi sa neophodnošću podizanja finansijske svesti.

SAZNAJTE
koje vrste finansijskih proizvoda postoje na našem tržištu.

UPOZNAJTE
se sa njihovom namenom: penzija, stipendija, kredit, osiguranje, lična štednja, zdravstveno pokriće…

OBEZBEDITE
sebi Lični Finansijski Plan u kome su upoređena i preporučena najoptimalnija rešenja.

“Najveći poduhvat u oblasti ličnog finansijskog planiranja u Srbiji.”

0 individualnih savetovanja u našim kancelarijama
0 Ličnih Finansijskih Planova