Reforme

koje su promenilie sve

UPLAĆUJETE STAŽ?

Da biste imali radnu knjižicu, svakog meseca uplaćujete skoro trećinu svoje bruto plate u PIO. To se zove staž. Ukoliko ga imate dovoljno, ostvarujete pravo na državnu penziju. Ipak, svaki treći građanin Srbije usled bolesti ili povrede ostane radno nesposoban do svoje 60. godine. U takvoj situaciji, preko te iste radne knjižice trebalo bi da budemo finansijski zbrinuti barem za osnovne životne potrebe i dopunsko lečenje. To se zove invalidska penzija, a sve ovo zajedno zovemo penzijsko invalidsko-osiguranje ili skraćeno - PIO.

Pretpostavljamo da nemate previše poverenja u opisani sistem. Ipak, kada već plaćate svakog meseca doprinose za PIO, da li biste voleli da znate šta tačno možete sa vašom radnom knjižicom?

Pročitajte više

IMATE ZDRAVSTVENU KNJIŽICU?

“Dvadeset godina plaćam to zdravstveno osiguranje, a nikada nisam bio kod lekara! Sada, kada mi treba pregled, moram da čekam 3 meseca, i još da platim participaciju za lošu uslugu!”.

Gotovo da ne postoji familija u Srbiji u kojoj nije izgovorena ova rečenica. Trenutno, veliki broj građana koji koji su čitav radni vek uplaćivali doprinose za zdravstveno osiguranje, ne može i da ostvari pravo na na efikasnu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu. Kako je to moguće, pitaju se oni? Kako je moguiće da u ovom trenutku 70.000 građana Srbije ima zakazane termine kod lekara specijaliste sve do 2022. godine, kako nas izveštava RFZO. Efikasna i kvalitetna zdravstvena nega trebalo bi da bude osnovno pravo svakog građana.

Ko je za kriv za ovakvu situaciju?

Pročitajte više

I VAŠE DETE ĆE STUDIRATI?

Bolji fakultet > Bolji posao > Kvalitetniji život. Izvesnost. Sve je povezano. Biti visoko obrazovan u današnje vreme ne garantuje nam da ćemo se zaposliti u struci. To znamo. Ipak, visoko obrazovanje čini nas konkurentnijim prilikom zapošljavanja. Što je nekada bila srednja škola, danas je fakultet. Zvanični dokumenti EU kažu da će za 5 godina od danas, 50% radnih mesta u Evropi biće rezervisano isključivo za visokobrazovane! Ukoliko naša deca ne dočekaju spremna takvo tržište rada, teško će se zaposliti na poslovima koji pružaju pristojan životni standard.

Ima onih koji veruju da njihova deca moraju “da se izbore sama i studiraju kao što smo mi studirali.”. Sistem finansiranja visokog obrazovanja u Srbiji značajno je promenjen u poslednjih pet godina godina, a još više od kada smo se mi školovali. I tu nije kraj: iznenadićete se informacijama koje slede, a koje niste očekivali…

Pročitajte više

Pogledajte kratak video o PIO sistemu u Srbiji